Interiér kostela sv. Jakuba v Libiši

Východní strana kostelní lodi

VÝCHODNÍ STRANA KOSTELNÍ LODI​

Křídlová utrakvistická archa

Sv. Václav

Polopostava proroka Izaiáše

Klenební konzola

Klenební konzola

Klenební konzola